stopka logotypy


Projekt pn.: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-K278/16

Dofinansowanie projektu z UE: 431 808,16 zł
Okres realizacji projektu: 17.12.2016 - 31.08.2018


Celem projektu jest nabycie przez 44 studentów kierunku Turystyka i rekreacja UPH w Siedlcach w latach 2016-2018 dodatkowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano certyfikowane szkolenia, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych oraz wizyty studyjne u pracodawców dostarczą studentom dodatkowych kompetencji odpowiadających potrzebom na rynku pracy.