Projekt "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i Rekreacji na rynku pracy"

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. B. Prusa 12
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 13 73, 501 232 151


kierownik projektu: dr Andrzej Soroka
specjalista ds. organizacji działań w projekcie: dr inż. Agnieszka Godlewska